Birou de Mediator Bucuresti

Switch to desktop

Mediere in drept civil

 Mediator Encean Alexandru dr. civil

Biroul de Mediator Encean Alexandru, mediaza dispute si litigii in drept civil

Incepand cu data de 15 februarie 2013, sedinta de informare privind avantajele medierii, este obligatorie

Conform legii, mediem dispute si litigii in drept civil

 Mediem dispute in urmatoarele domenii din dreptul civil:
- granituire,
- revendicare,
- evacuare,
- pretentii,
- obligatia de a face,
- partaje,
- partajarea bunurilor mobile si imobile,
- succesiuni (partajarea bunurilor succesorale),
- executarea contractelor de diferite tipuri (vanzare-cumparare cu plata in rate, inchiriere, leasing, de imprumut, de folosinta),
- executarea obligatiilor de alta natura decat cele contractuale,
- executari silite,
- stabilirea situatiei daunelor materiale si/sau morale,
- uzucapiuni sau accesiuni imobiliare in contradictoriu cu o persoana fizica,
- in domeniul asigurarilor

ALEGETI MEDIEREA, este alternativa pentru o rezolvare rapida a litigiilor.

Biroul nostru de nu percepe nici o taxă pentru sedinta de informare.